Reglement

DEELNEMERSREGLEMENT KERSTMARKT DOESBURG 2022

 1. Voor alle deelnemers aan de Doesburgse Kerstmarkt is de volgende informatie van groot belang. Wij verzoeken u daarom met de onderstaande informatie en organisatorische maatregelen goed rekening te houden.
 2. Deelname aan de kerstmarkt is definitief na betaling en bevestiging, hierna is geen restitutie meer mogelijk. De organisatie vergoedt ook geen standgelden wanneer u niet aanwezig bent. Ook wanneer door onvoorspelbare omstandigheden en overmacht (denk aan nieuwe coronamaatregelen, weersomstandigheden e.d.) de kerstmarkt niet door kan gaan, of eerder moet sluiten, is geen restitutie mogelijk.
 3. Een specifieke plek kan niet worden gereserveerd. De organisatie maakt de indeling op basis van diversiteit van de kramen en veiligheid. Hierover is geen discussie mogelijk.
 4. Het is niet toegestaan andere producten te verkopen dan vooraf is opgegeven. De producten dienen kerstgerelateerd te zijn of anderzijds bekend bij de organisatie.
 5. Eenieder dient zich te houden aan de vastgestelde openings- en sluitingstijden. Dit houdt dus ook in dat de kramen ingepakt en bezet blijven tot de sluitingstijd van de kerstmarkt. (vóór 10:00 uur opbouwen en na 17:00 uur afbreken)
 6. U dient bij het plaatsen van de kramen de voorzijde hiervan gelijk te houden met de molgoot, d.w.z. dat de rijweg geheel vrij moet blijven.
 7. Wanneer u voor uw kraam elektriciteit nodig heeft van derden, dient u hiervoor zelf te zorgen. De evt. aansluit- en verbruikskosten hiervan zijn voor rekening van de verbruiker. U dient zelf voor uw verlichting in de kraam te zorgen. Probeer sfeervolle verlichting te plaatsen.
 8. Het is niet toegestaan om tijdens deze dag op enigerlei wijze mechanisch versterkte muziek of gesproken woord ten gehore te brengen, tenzij hierover vooraf toestemming/vergunning is gegeven door de organisatie van de kerstmarkt.
 9. U bent zelf verantwoordelijk voor de aankleding van uw kraam. Ieder jaar vragen we al onze deelnemers om hun kraam gezellig en sfeervol aan te kleden, écht in de stijl van Kerst. Ook selecteren we op de producten die op onze markt worden verkocht. We streven naar een gevarieerd, kwalitatief en kerstgerelateerd aanbod. Alle leuke cadeautjes en/of lekkernijen moeten immers op de Kerstmarkt in Doesburg terug te vinden zijn! Ook dit jaar zal hierop extra streng geselecteerd worden.
 10. U dient de kraamzeilen na het opruimen op de kraam te leggen omdat u als huurder aansprakelijk bent voor schade of verlies. Ook dient u na het opruimen de kleden op te vouwen en op de kraam te leggen.
 11. Alle deelnemers dienen ervoor te zorgen dat na sluiting van de kramen de straat en stoep onder en rond de kraam schoon worden achtergelaten. U bent als kraamhouder verplicht om uw eigen afval weer mee te nemen, de organisatie zorgt voor vuilniszakken.
 12. Gedurende de kerstmarkt is de binnenstad, evenals in voorgaande jaren, voor alle verkeer afgesloten. Laden en lossen is alleen toegestaan van 7.00 tot 9.30 uur en vanaf 17:00 uur. Wij verzoeken u dit ook mede te delen aan uw leveranciers, zodat zij bij het aanleveren van de goederen rekening kunnen houden met het feit dat de bereikbaarheid in de binnenstad problemen kan geven.
 13. Vanaf een week vóór de kerstmarkt is de organisatie telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer komt dan op de website te staan. Met al uw vragen en problemen van organisatorische aard kunt u dan bellen. Mailen kan natuurlijk ook.
 14. Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn en goed rekening te houden met de geldende voorschriften en eisen welke worden gesteld door de Keuringsdienst van Waren en door de plaatselijke brandweer i.v.m. de verkoop van etenswaren en het gebruik van b.v. gasflessen.(dit dient u bij inschrijving te melden) Dit betekent o.a. dat u zelf geen brandende vuurkorven e.a. brandende materialen bij uw kraam of winkel mag hebben.
 15. Het niet naleven van één van de in het reglement gestelde regels kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van kraam en of verkoopwagen. Ook kunt u de organisatie niet aansprakelijk stellen voor inkomstenderving.
 16. Alle aanwijzingen welke gegeven worden door de leden van de organisatie van de kerstmarkt, ambtenaren van de politie en/of brandweer en gemeente dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

Wij hopen dat ook dit jaar het evenement weer zal slagen en wensen allen een goede, gezellige en succesvolle Doesburgse Kerstmarkt toe. Aldus vastgesteld te Doesburg, 5 oktober 2022.

Met vriendelijke groet, Organisatie Kerstmarkt Doesburg 2022.

Mogelijk gemaakt door projectredactie | bevermeer en UWTB.